Skip to content

Committees

The scientific Committee:

prof. dr hab. Barbara Baraniak (UP Lublin)
prof. dr hab. Izabella Jackowska (UP Lublin)
prof. dr hab. Lesław Juszczak (UR Kraków)
prof. dr hab. Agnieszka Kita (UP Wrocław)
prof. dr hab. Danuta Kołożyn-Krajewska (SGGW Warszawa)
prof. dr hab. Małgorzata Nogala-Kałucka (UP Poznań)
prof. dr hab. Tadeusz Sikora (UE Kraków)
prof. dr hab. Zdzisław Targoński (UP Lublin)
prof. dr hab. Henryk Zieliński (PAN Olsztyn)
dr hab. Małgorzata Dżugan, prof. nadzw. UR (UR Rzeszów)
dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska  (UP Poznań)
dr inż. Katarzyna Marciniak-Łukasiak  (SGGW Warszawa)
dr inż. Arkadiusz Żych (ZUT Szczecin)
prof. dr ing. Ecaterina ANDRONESCU (UP Bucharest)
prof. dr hab. Anton FICAI (UP Bucharest)

Organizing Comittee:

Chairperson
dr hab. inż. Małgorzata Karwowska - tel. (081) 462 33 41

Vice-chairperson
dr hab. inż. Karolina Wójciak - tel. (081) 462 33 40

Secretary
dr Urszula Złotek - tel. (081) 462 33 28

Chairperson SMKN PTTŻ:
dr inż. Monika Przeor

SMKN PT Chem:
dr Małgorzata Starowicz

Members:
dr Aneta Brodziak
dr inż. Justyna Libera
dr inż. Katarzyna Skrzypczak
dr Anna Wolanciuk
mgr inż. Małgorzata Góral
mgr inż. Klaudia Kałwa
mgr inż. Paulina Kęska
mgr inż. Anna Kononiuk
mgr inż. Marcin Maksymiec
mgr Natalia Płatosz
mgr inż. Małgorzata Sikora
mgr inż. Kamil Toczek
mgr inż. Karolina Ferysiuk