Przeskocz do treści

Tematyka sesji

XXII Sesja Naukowa Sekcji Młodej Kadry Naukowej

jest kontynuacją wieloletniej tradycji spotkań, które mają na celu wymianę poglądów w zakresie nauk o żywności i żywieniu oraz integrację młodych środowisk naukowych z kraju i ze świata. Jest również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń w gronie kadry naukowej oraz przedstawicieli przemysłu spożywczego. Tegoroczny temat wiodący Sesji obejmuje cały obszar badań zawiązany z żywnością w kontekście zarówno tradycyjnych technologii jak i nowoczesnych metod przetwórstwa żywności.

Pokładamy nadzieję, iż tegoroczna Sesja spełni oczekiwania uczestników oraz stanie się forum wymiany doświadczeń naukowych, jak również przyczyni się do dalszej integracji środowiska związanego z naukami o żywności i żywieniu.

Tematyka Sesji:

  • Technologia i biotechnologia żywności
  • Prozdrowotne cechy żywności
  • Trendy w żywieniu człowieka
  • Jakość i bezpieczeństwo żywności
  • Inżynieria przetwórstwa żywności
  • Żywność regionalna i tradycyjna

Organizacja sesji:

W trakcie Sesji przewidziane są wykłady plenarne, komunikaty ustne (w języku polskim i angielskim), sesje posterowe (w języku polskim i angielskim) oraz wystawy i ekspozycje. Streszczenia wykładów plenarnych i komunikatów naukowych będą opublikowane w materiałach konferencyjnych. Pełne teksty prac, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, będą opublikowane w monografii naukowej. Jedno zgłoszenie upoważnia do publikacji jednego pełnego tekstu w monografii naukowej.